Извора на река Тъжа

Тъжа е река в Южна България, област Стара Загора, Павел баня, ляв приток на Тунджа. Дължината ѝ е 26 km.

Река Тъжа извира на 1726 m н.в. в Калоферска планина на Стара планина, на 1,4 km южно от връх Марагидик (1889 m). Първите 4 km тече на изток, а след това завива на юг в дълбока, на места каньоновидна долина, силно залесена и с голям надлъжен наклон. Северозападно от село Тъжа (при ВЕЦ „Тъжа“) излиза от планината, образува голям наносен конус, завива на югоизток и навлиза в Казанлъшкото поле. Влива се отляво в река Тунджа на 440 m н.в., на 2,3 km югоизточно от село Търничени.

Площта на водосборният басейн на река Тъжа възлиза на 116 km2, което представлява 1,38% от водосборния басейн на река Тунджа. Има два основни десни притока – Дълбока река (най-голям) и Армучаланка и множество малки.

Реката е с основно снежно-дъждовно подхранване с максимум април-май. Среден годишен отток при село Тъжа 2,2 m3/s.

По течението на реката в Община Павел баня са разположени две села: Тъжа и Търничени.

Долината на реката е известна със своята девствена природа и е притегателен център за туризъм и семеен отдих. По самата река и по някои от нейните притоци има красиви водопади, най-голям от които е Кадемлийски водопад, разположен на малкият ѝ ляв приток Кадемлийска река. Преди излизането си от планината реката образува и забележителното Тъжанско ждрело.

Еко чифлик “Пееви”
5461 Троенци
088 688 81 98
087 751 45 41
e-mail: priradko@abv.bg
GPS: 42.8277698, 25.032278